TV Magazín                  zde

TV Magazín                  zde

TV Magazín                  zde

Týdeník Televize           zde   - novinka

Popcorn                        zde

Krátké články                 zde

TV Tip 1/2003               zde

TV Tip 3/2003               zde

TV Tip 3/2003               zde

TV Tip 4/2003               zde

TV Tip 5/2003               zde

TV Tip 8/2003               zde

TV Tip 11/2003             zde

Ano 42/2002                  zde

Super Express TV         zde

Women´s News             zde