Všechny ty neshody, které jsou mezi námi, všechna ta nedorozumění, všechno to, co mě trápilo během nocí, kdy jsi mě odmítla, tvoje chladnost, tvoje divné polibky, to, že jsem tě viděl s ním, všechno to mě utvrdilo v jednom, jsem si jistější než kdy předtím ve svém rozhodnutí, že zruším tu svatbu.

        Potřebuji tě mít vedle sebe, Betty, nesnesu to, že nejsi se mnou, že mě nelíbáš, chybí mi tvoje tělo.
        Život mi připravil moc těžkou zkoušku. Pár dní před okamžikem, kdy jsem měl spojit svůj život se ženou, o které jsem si myslel, že je to ona, se objeví ta pravá. Žena, která mě změnila a se kterou toužím být napořád.
        Je to zkouška, kterou mi připravil osud, ale připravil mi je včas. Dřív, než se stane katastrofa.
 

                Miluji tě

                                    Armando Mendoza.